Fundaţia Creştină Salvarea

  • anul înfiinţării 1996
  • preşedinte de onoare: Ioachim Salaberger – manager general Samaritenbund Linz;
  • preşedinte fondator: Marin Lucian.

Fundaţia Creştină "Salvarea" desfăşoară diferite activităţi de voluntariat, consultaţii, tratamente aplicate la sediu sau la domiciliul pacientului.

Printre obiectele de activitate la Fundaţia Creştină Salvarea, se numără transportul medical (asistat şi neasistat, în ţară şi în străinătate), consultaţii de urgenţă la domiciliu, îngrijiri la domiciliul pacientului sau asistenţa medicală la competiţii sportive. Fundaţia Creştină Salvarea colaborează cu Serviciul de Ambulanţă Cluj (dispecerizate 112) şi Dispeceratul Judeţean Integrat. Activitatea de urgenţe la domiciliu şi la sediul Fundaţiei Creştine Salvarea este asigurată de 8 medici primari şi 8 ambulanţieri. Personalul medical de specialitate al fundatiei asigură asistenţa medicală la bolnavii cu dizabilităţi, copii distrofici, dializaţi şi persoane cu nevoi speciale.

Din anul 1997, Fundaţia Creştină Salvarea are ca partener Fundaţia Samariterbund din oraşul austriac Linz. În anul 2000, partea austriacă a donat în folosul pacienţilor din România câteva autosanitare cu dotarea minimă necesară În urma acestor donaţi, Fundaţia Creştină Salvarea îşi completează obiectul de activitate şi cu transport de pacienţi, în ţară şi în străinătate, asistat şi neasistat. Parcul auto cuprinde 16 ambulanţe (tip AMD şi A2, modele Volkswagen, Mercedes, Seat) şi este în continuă dezvoltare.

Fundaţia Creştină Salvarea colaborează şi cu preotul reformat Vincze Istvan, prin intermediul căruia donaţiile ce constau în medicamente şi aparatură medicală se distribuie la bolnavii cu suferinţe cornice, la oameni săraci (cazuri sociale) şi în spitale.

Începând cu 2001, Fundaţia Creştină Salvareaeste auditată de Samariterbund la fiecare început de an. Auditul extern este asigurat anual de directorul medical Christoph Bogner şi echipa sa. Prin acest audit extern, membrii fundaţiei au învăţat multe lucruri importante care ţin de buna organizare şi funcţionare a unui serviciu de ambulanţă privat, la standarde europene.